Інформація про клинику:

Медичне консультування та лікування у сфері загальної медицини, які надають лікарі загального профілю. До складу нашого закладу входять три амбулаторії. Також до складу нашого закладу входить денний стаціонар.

Напрямки роботи клініки:

Амбулаторія створюється з метою забезпечення населення первинною медичною допомогою (далі - ПМД), у тому числі невідкладною медичною допомогою, шляхом наближення місця надання ПМД до місць проживання прикріпленого населення та забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря, що надає ПМД. Амбулаторія є підрозділом лікувально-профілактичної служби центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД), що забезпечує надання прикріпленому населенню ПМД. Наші амбулаторії оснащені медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп'ютерною технікою, транспортними засобами, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення та інших нормативів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України. Загалом у нашиму закладі працюють 19 сімейних лікарів

Опції клініки:

У нашому закладі надання ПМД населенню здійснюється безпосередньо в амбулаторії, у тому числі шляхом лікування в умовах амбулаторії, та вдома за викликами пацієнтів або з ініціативи медичних працівників амбулаторії з профілактичною метою.

У нашому закладі:

- Здійснюють направлення хворих для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ЗОЗ ВМД), екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД), паліативну медичну допомогу та медичну реабілітацію;

- Здійснюють заходи масової та індивідуальної профілактики та раннього виявлення інфекційних та паразитарних хвороб, забезпечення їх обліку та організовує проведення таких заходів у ФАП/ФП та/або МПТБ;

- Проводять скринінг захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації та смертності населення;

- Приймають пацієнтів з погіршенням здоров'я, як вдома так і в закладі, та оформлюють лікарняний лист в разі потреби

- Здійснюють диспансерний нагляд за пацієнтами з хронічними захворюваннями, у тому числі за інвалідами та дітьми-інвалідами, відповідно до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги;

- Забезпечують здійснення постійного активного сестринського нагляду за хворими з хронічною патологією, у тому числі за інвалідами та дітьми-інвалідами, що потребують постійного медичного патронажу;

- Проводять експертизу тимчасової втрати працездатності, ;

- Оформлюють документацію для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

- Проводить виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

- Констатують факт смерті та видають лікарське свідоцтво про смерть за формою № 106/о, затвердженою наказом МОЗ України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024.